logo


Implantologie  Keizersgracht             

      


De Implantaatbehandeling

Op deze pagina leest u hoe u zich kunt voorbereiden op de plaatsing van een implantaat en wat u daarna kunt verwachten.

- Geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben
- Voorbereiding op de operatie
- Na de operatie
- Verwijderen hechtingen en controle
- Vervolgbehandelingen voor plaatsing van de implantaatconstructie


Geneesmiddelen die u vóór de operatie in juis moet hebben
Voor de operatie zijn er één of meer recepten aan u verstrekt voor geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben.

Antibiotica

Het plaatsen van de implantaten wordt uitgevoerd onder een antibioticumprofylaxe om de kans op een infectie te minimaliseren.
Bij een uitgebreidere ingreep (b.v. herstel van de kaakwal) krijgt u een langere kuur. Als u allergisch bent voor penicilline wordt er een alternatief gebruikt.

Desinfecterend middel

Na de ingreep is tandenpoetsen op die plaats niet mogelijk is. U dient u uw mond na de operatie twee weken lang twee maal daags te spoelen met een desinfecterend middel.

Pijnstillers

Eventuele napijn kunt u het beste bestrijden met Paracetamol® 500 mg.
NB. Gebruik liever géén ibuprofen® of verwante pijnstillers i.v.m. risico van nabloeding!
Als u bloedverdunners gebruikt kan het nodig zijn om in overleg met uw huisarts of specialist de dosering daarvan tijdelijk aan te passen. Bij gebruik van Coumarinederivaten wordt gestreefd naar een INR van minder of gelijk aan 3. De behandelaar kan Tranexaminezuur voorschrijven om eventuele nabloeding te voorkomen.

Voorbereiding op de operatie
Zorg dat u de voorgeschreven medicijnen op tijd hebt ingenomen (antibiotica één uur voor de ingreep).
Afhankelijk van de grootte van de ingreep is het aan te bevelen om op de dag van de operatie voor vervoer zorg te dragen. Uw behandelaar zal u daarin adviseren.
Het is belangrijk dat u de dag van de operatie géén make-up gebruikt. Bij het werken in en aan de mond kan dit afgeven op steriele onderdelen en instrumenten. Verder is belangrijk om goed geschoren te zijn, omdat dit de steriliteit bevordert.

Na de implantaat-Operatie
Wat u kunt verwachten en wat u wel of juist niet moet doen?

Nabezwaren

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep moet u rekening houden met enige (soms forse) zwelling, verkleuring van de slijmvliezen, wang, lippen, en huid van de hals. Deze zijn van voorbijgaande aard. Als er een overmatige bloeding, pijn, huiduitslag of een andere reden tot ongerustheid optreedt, neemt u dan contact op met onze kliniek, bereikbaar op 020 6240572
Zwelling van de wang kunt u enigszins voorkomen door direct bij thuiskomst ijsklontjes, in een plastic zak in een washandje, tegen uw gezicht te houden. Dit mag gedurende maximaal een half uur per uur. Bovendien vermindert de kans op zwelling wanneer u de eerste twee nachten na de operatie een extra kussen gebruikt tijdens het slapen.
Een prikkelend en/of verdoofd gevoel in de lip of wang komt een enkele maal voor, met name wanneer implantaten in de onderkaak zijn geplaatst. Dit is meestal na korte tijd verdwenen, maar kan soms langer duren. Ook kan de lip wat strakker aanvoelen dan gewoonlijk wanneer de kaakwal met (kunst)bot is hersteld.
Een lichte nabloeding kan gewoonlijk tot staan gebracht worden door gedurende minimaal 30 minuten stevig dicht te bijten op een twee maal dubbelgevouwen verbandgaasje.
Indien er een pleister over de kin is aangebracht (na herstel van de kaakwal met behulp van kinbot), dan is het noodzakelijk dat u deze enkele dagen laat zitten.
Eventuele pijn kunt u bestrijden met enkele tabletten Paracetamol (zie de gebruiksaanwijzing).

Spoelen

De eerste twee weken moet de mond na iedere maaltijd gespoeld worden met Corsodyl (een recept daarvoor heeft u gekregen). Andere mondwaters of ontsmettingsmiddelen mogen niet worden gebruikt. Let op: dit spoelmiddel geeft een bruinige aanslag op de tong en de tanden en kiezen. De aanslag op de tong verdwijnt vanzelf nadat het gebruik van het spoelmiddel is gestaakt. De aanslag op de tanden zal indien nodig door de tandarts of mondhygiëniste worden verwijderd.

Roken en alcohol
De eerste paar dagen is het af te raden om te roken en/of alcohol te gebruiken.

Voedsel
Indien u (voornamelijk) tandeloos bent, mag u gedurende de eerste week na de operatie alleen gepureerd voedsel gebruiken. In de tweede week kan daaraan fijn gemaakt voedsel worden toegevoegd. Belasting van het implantaatgebied moet worden voorkomen, vooral wanneer de kaakwal is hersteld met (kunst)bot.

Kunstgebit
Uw oude kunstgebit mag niet worden gedragen voordat dit is aangepast door uw behandelaar. Dit gebeurt soms direct na de operatie, maar meestal één tot twee weken later, na het verwijderen van de hechtingen. Verder moet u de instructies van uw behandelaar zorgvuldig in acht nemen.

Verwijderen hechtingen en controle
Eén tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd en wordt zo nodig uw prothese aangepast aan de nieuwe situatie in de mond. Raadzaam is de prothese in ieder geval ’s nachts niet in te doen en verder zo weinig mogelijk te gebruiken.
Na afloop worden afspraken gemaakt voor de vervolgbehandelingen voor het plaatsen van de implantaatconstructie.

Vervolgbehandeling
Implantaatconstructies worden in verschillende fasen vervaardigd. Na het plaatsen van implantaten wordt een aantal maanden gewacht voordat de zgn. supraconstructie (een kroon, brug of prothese) wordt vervaardigd. Welke behandelingen u precies nodig hebt zal uiteraard uitvoerig met u worden besproken. Soms kan een implantaat betrekkelijk eenvoudig worden geplaatst, soms is er eerst een aparte operatie nodig om de kaakwal te herstellen.

Abutment-operatie
Drie of zes maanden na het plaatsen van de implantaten respectievelijk voor onder- of bovenkaak) vindt de abutment-operatie plaats. Dit is een kleine chirurgische ingreep waarbij een dopje op het implantaat wordt bevestigd dat door het tandvlees heen steekt. Normaal gesproken is hiervoor geen medicatie nodig.
Bij een zgn. éénfase systeem wordt het abutment al bij de eerste implantaatbehandeling geplaatst.

Vervaardiging van de suprastructuur
Ongeveer twee weken na de abutmentoperatie kan begonnen worden aan de behandelingen die nodig zijn voor de suprastructuur (kroon, brug of prothese). Dit omvat het maken van afdrukken van de kaak, het bepalen van de beethoogte, bepalen van de plaats, stand, kleur, vorm en grootte van de kunsttand(en).
Afhankelijk van de soort behandeling nemen deze een periode van twee tot zes weken in beslag.
Na plaatsing van de suprastructuur kunt u meestal direct weer normaal eten, praten en lachen.
Om later de botsituatie rond het implantaat te kunnen beoordelen worden bij de plaatsing van de suprastructuur röntgenfoto’s gemaakt.

© 2016 HH