logo


Implantologie  Keizersgracht             

      

Algemene Informatie voor Patiënten

Implantologie is een relatief nieuw vakgebied binnen de tandheelkunde. Weliswaar werden al in het verre verleden gebitsimplantaten toegepast, maar meestal met weinig succes en zonder wetenschappelijke grondslag.

Branemark Eind jaren ‘50 ontdekte de Zweedse orthopeadisch chirurg Per-Ingvar Brånemark min of meer bij toeval dat bot aan titanium vast kan groeien. Dit verschijnsel wordt “osseointegratie” genoemd. Brånemark ontwikkelde een (naar hem vernoemd) titanium schroefimplantaat en deed grondig wetenschappelijk onderzoek.
Geleidelijk werden de toepassingsmogelijkheden steeds verder uitgebreid.

Aanvankelijk werden implantaten alleen in een volledig tandeloze onderkaak toegepast. Door de snelle ontwikkeling van wetenschappelijk inzicht en techniek kunnen implantaten tegenwoordig overal in de mond veilig worden toegepast.

Vroeger was het niet mogelijk te implanteren op plaatsen waar te weinig bot aanwezig was. Er zijn inmiddels tal van technieken om voldoende bot te creëren. Door gebruik te maken van moderne, veilige soorten kunstbot, eigen bot en middelen om de groei van bot te stimuleren kan tegenwoordig vrijwel overal worden geïmplanteerd. Implantologie is inmiddels niet meer weg te denken uit de moderne tandheelkunde. Het is een zeer voorspelbare techniek, waarvan de betrouwbaarheid en levensduur minstens even goed is als die van conventionele kronen en bruggen. De 10-jaarsoverleving van implantaten ligt tussen de 95 en 98 %.
© 2016 HH